Prohodul Domnului în ochii copiilor

În ziua de vineri, 28 aprilie 2016, imediat dupăscoaterea spre închinare a Sfântului Epitaf, Biserica din cartierul Bora,localitatea Slobozia a fost îmbogăţită de prezenţa copiilor dornici decunoaştere, beneficiari ai Centrului Multifuncţional din acelaşi cartier.

În cadrul acestei întâlniri, copiii au aflat detaliidespre originea şi însemnătatea Sfântului Epitaf, tradiţii şi istorii, fiind demare ajutor elevi ai Seminarului Teologic Ortodox din Slobozia, prin prezentăridetaliate Power Point şi clipuri de scurtmetraj edificatoare în privinţaLuminii ce se pogoară în Sfântul Mormânt în noaptea de Înviere.

Astfel a avut loc o nouă etapă a proiectului implementatde elevi „Cei nevoiaşi au nevoie de noi”. Bucuria a fost întregită departiciparea în comuniune la slujba de Prohod al Domnului nostru Iisus Hristosalături de părintele paroh Agapie Ilie şi de comunitatea prezentă.
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...