Cercul pastoral nr.1 reunit la Parohia Bora

“De este cineva bolnav între voi să cheme preoţii Bisericii şi să se roage pentru el ungândul cu untdelemn în numele Domnului şi rugăciunea credinţei îl va mântui pe cel bolnav, iar de va fi făcut păcate se vor ierta lui“. (Sfântul Apostol Pavel)

Vineri 21 Septembrie 2012, orele 17, la biserica cu hramul “Adormirea Maicii Domnului”din cartierul Bora al municipiului Slobozia, s-a întrunit cercul pastoral numărul unu al Protopopiatului Slobozia alcătuit din preoţii de la parohiile din oraş.

În cadrul întrunirii, s-a oficiat Taina Sfântului Maslu sub protia PC Protopop Drăghici Dumitru, înconjurat de un sobor de preoţi membrii ai cercului pastoral.

Credincioşii parohiei au răspuns chemării de a fi în comuniune de rugăciune cu preoţii slujitori şi pentru a împlini îndemnul Mântuitorului nostru Iisus Hristos: ”să vă rugaţi unul pentru altul,(…) unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu acolo sunt şi Eu în mijlocul lor”(Sf Scriptură) au participat în număr mare la Sfânta Taina.

După sfântul Maslu, PC preot Păun Roman de la parohia “Buna Vestire“, a susţinut referatul cu tema: “Parohia-relaţia dintre preotul paroh şi enoriaşi”, evidenţiind două aspecte:

– rolul important pe care îl are preotul în parohie pentru o frumoasă activitate duhovnicească ce are ca scop mântuirea credincioşilor;

– faptul că în misiunea sa, preotul este sprijinit de organele deliberative ale parohiei: Adunarea Parohială, Consiliul Parohial şi Comitetul parohial cu ajutorul cărora administrează bunurile parohiei şi duce la îndeplinire proiectele parohiei.

Discuţiile pe tema referatului au continuat la agapa organizată de preoţii parohiei Bora, care au mulţumit preoţilor pentru prezenţă şi participarea activă la rugăciune.

A consemnat preot Paroh Gangă Nicolae
Se încarcă
0%
încărcat
Se încarcă
Identificat Control
Identificat Control
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...
Identificat...